Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/aarhus-city.dk/public_html/wp-content/plugins/wordfence/models/block/wfBlock.php on line 536
Nykredit Fond støtter Verdensbilleder 2019 - Aarhus City ForeningAarhus City Forening

Nyhedsarkiv

Miljø

Nykredit Fond støtter Verdensbilleder 2019

Med Verdensbilleder sættet forretningerne i Aarhus, i et stort samarbejde anført af Aarhus City Forening, i år fokus på en bedre verden: FN’s verdensmål, som skal gøres forståelige og konkrete for alle. Netop derfor har Nykredit Fond valgt at støtte projektet.

Nykredit Fond har gennem årene støttet mange forskellige ting i Danmark. Fondens arkitekturpris er Skandinaviens største, og prisen på 500.000 kr. uddeles hvert år til en eller flere arkitekter, som personligt eller gennem deres værker har gjort noget særligt for byggeriet. På den måde støtter fonden altså projekter, der har relation til Nykredits hovedaktivitet: realkredit og boliger.
Det fortæller Nina Smith, formand i Nykredits Fond. I de seneste år har man i fonden dog også arbejdet på en strategi, som sætter fokus på lokale fællesskaber:
”Danmark er et foreningsland, og Nykredit er foreningsejet. Det er de lokale fællesskaber i byer og på land, som binder os sammen, og som udgør kernen i landet,” påpeger Nina Smith.
Endelig, og det er her, Verdensbilleder i Aarhus kommer ind i billedet, støtter Nykredit også bæredygtige projekter, der sætter fokus på miljøet. ”FN’s verdensmål er vigtige, men de er også grundlæggende nogle ret fjerne mål for de fleste. Det kan være svært at forholde sig til, hvad det egentlig betyder for den enkelte i praksis. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, når nogen går ind og prøver at udfolde, hvad det betyder i hverdagen for os alle sammen. Ellers rykker det ikke noget, hvis det kun er noget, man går rundt og taler om i toppen. Netop derfor er det godt, at Aarhus City Forening går ind og ser på, hvad det betyder for hele landet,” understreger Nina Smith og fortsætter:
”Desuden er Aarhus City Forening jo en forening af forretninger, som er gået sammen om at gøre nogle vigtige og fornuftige ting. Når gode kræfter går sammen om at skabe en grøn forandring, så vil vi gerne støtte op om det.”

Fondens formål
Formålet med Nykredits Fond er at støtte initiativer i dansk erhvervsliv – særligt inden for byggesektoren. Det gør de blandt andet ved at præmiere projekter, der sætter nye arkitektoniske og kulturelle standarder, som hele Danmark har glæde af. Fonden kan også give støtte til forskningsmæssige eller kulturelle formål. Gennem nogle år har fonden ikke delt portioner ud på grund af et lille afkast, men indenfor det seneste år, er de gået i gang igen. Fonden kan få et årligt tilskud fra hovedaktionæren i Nykredit, foreningen Forenet Kredit. Tilskuddet var 12,5 mio. kr. i 2019.
Klima og miljø
Nykredits ambition på klima- og miljøområdet er at gøre Danmark grønnere. Det gør de ved at understøtte samfundets grønne omstilling samtidig med, at de hele tiden arbejder på at reducere deres eget ressourceforbrug og CO2-udledning. Energiforbrug er den største direkte CO2-påvirkning i forhold til klimaet, og derfor kommer al Nykredits elektricitet nu fra grøn vindenergi.
Nykredit og FN’s verdensmål
Nykredit har i 2018 udarbejdet en ny klimapolitik. Politikken danner ramme for bestemte målsætninger, hvor Nykredit vil være ambitiøs i forhold til at reducere egen direkte og indirekte klima- og miljøaftryk, når man indretter bygninger og arbejder med transport-, energi- og ressourceforbrug. Gennem klima- og miljøindsatser bidrager Nykredit til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Nykredits arbejde med klima og miljø bidrager især til følgende verdensmål:
– 7.2: Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.
– 11.6: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres
– 13.3: Forbedre undervisningen, viden og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

Aarhus City Forening      Rådhuspladsen 5, 1. sal      8000 Aarhus C      Telefon 86 13 75 00      mail@aarhus-city.dk