Vil du afholde en event?

Find relevante informationer, hvis du skal afholde en event eller søge en tilladelse

I portalen ”Brug Aarhus” kan du søge informationer om events i Aarhus. Portalen kan ligeledes benyttes til at ansøge om tilladelser til udendørs-arrangementer, udeservering, lejlighedsvise alkoholbevillinger, midlertidige sceneopstillinger og meget andet:
www.brugaarhus.dk

Husk også at søge tilladelse hos Østjyllands Politi. Læs mere her:
politi.dk/offentlige-arrangementer/ansoeg-om-tilladelse-til-friluftsarrangement

Se desuden mere på følgende sites, hvor du kan læse mere om hvad du skal søge tilladelse til samt hvad du skal huske, når du holder et arrangement:

Du kan også kontakte Mobilitet, Anlæg og Drift, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune på tlf. 89 40 44 00 eller mail post@mtm.aarhus.dk

Aarhus City Forening      Rådhuspladsen 5, 1. sal      8000 Aarhus C      Telefon 86 13 75 00      mail@aarhus-city.dk