Nyhedsarkiv

Ikke kategoriseret

Aarhus har fået nyt internationalt brand

Aarhus har fået en nyt, internationalt brand, der skal være et stærkt redskab i bestræbelserne på at opnå byens vækstmål. Målene er, at Aarhus kommune inden 2030 skal vokse med 75.000 indbyggere, 50.000 arbejdspladser, 50.000 boliger og 10.000 studerende.

Målene skal nås ved at tiltrække international, veluddannet arbejdskraft, internationale virksomheder, internationale studerende og turister til Aarhus. Men det kræver, at Aarhus internationale profil styrkes og at byens aktører står sammen og kommunikerer den samme fortælling om byen i udlandet.

I forhold til aarhusianerne skal bybrandet give borgerne større kendskab til
byens styrker. De skal være stolte af deres by og være med til at markedsføre
byen, så kendskabet til Aarhus øges.

Se mere på www.citybrandaarhus.dk

Aarhus City Forening      Rådhuspladsen 5, 1. sal      8000 Aarhus C      Telefon 86 13 75 00      mail@aarhus-city.dk