Det danske flag midt i Europa

Danmarkssamfundet4, til www

Man kan sagtens omfavne den europæiske mangfoldighed og samtidig fastholde og udbrede kendskabet til det danske flag. Det mener Erik Fage-Pedersen, som er formand for Danmarks Flagforening Danmarks-Samfundet. Under Europa Festivalen kan du møde foreningen på Clemens Bro, hvor de sælger deres små, karakteristiske Dannebrogsflag.

af Lene Grønborg Poulsen

Kong Valdemar Sejr kæmpede 15. juni år 1219 i Estland under det såkaldte slag ved Lyndanisse. Presset af fjendens hær bad han om hjælp fra Gud, og som svar på bønnerne faldt Dannebrog ned fra himlen. Med flaget i hånden vandt Kong Valdemar hurtigt slaget, og dagen blev siden kaldt for Valdemarsdag.
Sådan lyder overleveringen om det danske flags oprindelse fra blandt andet ”Danmarks-krøniken”.  Om beretningen er 100 procent sand, kan man kun gisne, men til gengæld er det første sikre bevis på Dannebrogs eksistens fundet i en våbenbog fra 1380, og derfor kan man med rette kalde Dannebrog for et af verdens ældste nationalflag.
Erik Fage-Pedersen er formand for foreningen Danmarks-Samfundet, som populært sagt passer på det danske flag. De arbejder for at styrke kendskabet til og respekten om det danske nationalflag.
”Vi er en upolitisk forening, som hylder flaget. Og vi arbejder blandt andet for, at det bruges korrekt. Derudover mener vi, at flaget er en meget vigtig del af vores nationale kulturarv, og det er vigtigt, at vores viden om flaget gives videre,” forklarer han.

Dansk flag – europæisk udsyn
Temaet for dette års festival i Aarhus er Europa, og på mange måder passer det danske flag godt ind i den kontekst.  For at møde en verdenen med åbne øjne, må man vide, hvem man selv er, og hvor man kommer fra. Europa Festivalen hylder netop de mange landes forskellighed, og på den måde må Dannebrog fremhæves som noget unikt ved den danske kultur.
”Dannebrog har en stor betydning for danskerne. Både for dem der bor herhjemme, men også for dem der bor i udlandet,” forklarer Erik Fage-Pedersen.
Selv blev han medlem af foreningen på en opfordring fra et andet medlem, og det har han ikke fortrudt:
”At kulturarven er vigtig, er måske især noget, man kommer til at tænke over, når man bliver ældre. Men jeg synes det er sjov, vigtigt og spændende at være med til at værne om det danske flag,” afslutter han.

Fakta om Danmarks-Samfundet:
– Mød Danmarks-Samfundet på Clemens Bro til Europa Festival. Her kan du købe et lille flag for to kroner samt få en snak om det danske flag.
– Prins Joakim er protektor for Danmarks Samfundet
– Danmarks-Samfundet fejrer normalt Valdemarsdag 15. juni, hvor foreningen uddeler flag og faner til forskellige foreninger. Herudover er der faneoptog fra Ridehuset gennem Strøget til Domkirken, festgudstjeneste i Domkirken, samt Flagets Fest på Rådhuset. N.B. I år er fejringen dog rykket til 16. juni.

 

 

Aarhus City Forening      Rådhuspladsen 5, 1. sal      8000 Aarhus C      Telefon 86 13 75 00      mail@aarhus-city.dk