Nyhedsarkiv

Andet

Landets ældste handelsskole fylder 150 år

Mandag 9. marts skiftede Århus Købmandsskole navn til Aarhus Business College.

”Vi fylder 150 år, og samtidig præsenterer vi skolens nye navn og logo for at markere, at vi er dynamiske og har mod til at tilpasse os nutiden,” fortæller direktør på Aarhus Business College, Gitte Nørgaard.

Den nye identitet afsløres som en del af en uge med jubilæumsfejring. I marts er det 150 år siden, at Aarhus Handelsforening i 1865 åbnede sin handelsskole på den daværende Borgerdrengeskole, som lå i Vestergade.

Det var før verden kendte til elektrisk lys, telefoner, fjernsyn og biler. H.C. Andersen skrev stadig sine eventyr, og de første elever på det, som nu hedder Aarhus Business College, blev undervist fra klokken 20 til 22 to aftener om ugen i vintermånederne. Der var brugerbetaling for eleverne, som skulle betale en rigsdaler om måneden. Undervisningen har været nødt til at starte på et meget basalt niveau, da omkring en femtedel af landets unge mænd slet ikke kunne læse eller skrive.

Ifølge uddannelsens første målsætninger skulle eleverne bl.a. lære at ”kunne skrive deres Modersmaal korrekt”, ”regne paa en praktisk, let og grundig Maade”, ”udtrykke sig, saavel mundtligt som skriftligt, i det tyske og engelske Sprog” og ”skrive en smuk og flydende Haandskrift”.

Der er langt til nutidens elever på handelsgymnasium, erhvervsuddannelser og kurser under Aarhus Business College, som bliver klædt på til at begå sig i en global virkelighed og bliver undervist i sproglige, samfundsfaglige og merkantile fag på et højt niveau.

Aarhus Business College fejrer jubilæet i bedre form end nogensinde med rekordoptag på Handelsgymnasiet i næste skoleår. Flere end 700 elever har meldt sig klar til at begynde på HHX efter sommerferien 2015 – det største antal i skolens historie.

”Aarhus Business College har som merkantil erhvervsskole gennem 150 år udbudt uddannelser til unge og voksne. Fokus har gennem alle årene været på stærke faglige og pædagogiske kompetencer hos skolens medarbejdere. Det har skabt en stolt tradition for høj kvalitet i undervisningen, som Aarhus Business College også i de næste 150 år vil bygge videre på,” siger direktør Gitte Nørgaard.

Jubilæet markeres med en reception mandag 9. marts for samarbejdspartnere – og med en stor fest for knap 2000 tilmeldte elever og ansatte fredag 13. marts. Selv om Aarhus Business College også gerne ville byde tidligere elever på et glas champagne, er det for stor en logistisk mundfuld at invitere alle. Flere hundredetusinde østjyder er gennem årene blevet klogere i klasseværelserne på landets ældste eksisterende handelsskole.

En lille fejring i byens rum bliver det dog til, da en kæmpestor pakke fyldt med slik og fødselsdagsmusik gennem hele uge 11 vil dukke op på centrale steder i Aarhus.

 

Fakta:

  • Århus Købmandsskole fejrer i uge 11 sit 150-års jubilæum – og skifter i den forbindelse navn til Aarhus Business College.
  • Flere end 12.000 personer bliver undervist på Aarhus Business College hvert år.  Ud over de ca. 1000 elever på erhvervsuddannelserne og ca. 2000 på Handelsgymnasiet (HHX) har skolens kursusafdeling årligt cirka 10.000 kursister, der bliver opkvalificeret inden for stort set alle administrative og merkantile områder.
  • Aarhus Business College beskæftiger over 400 fuld- og deltidsmedarbejdere.
  • Aarhus Business College er landets ældste eksisterende handelsskole.

Aarhus Business College er placeret på seks forskellige adresser:

  • Handelsgymnasier på Viemosevej i Viby, Vejlby Centervej i Risskov og Viborgvej (sidstnævnte lukker til sommer. Eleverne centreres på afdelingerne på Vejlby Centervej og Viemosevej, som dermed bliver de to største gymnasier i Aarhus)
  • Erhvervsuddannelserne på Olof Palmes Allé i Aarhus N og Sønderhøj 28 i Viby.
  • Kursus- og efteruddannelsescenter på Sønderhøj 9 i Viby
  • Læs mere på www.aabc.dk
Aarhus City Forening      Rådhuspladsen 5, 1. sal      8000 Aarhus C      Telefon 86 13 75 00      mail@aarhus-city.dk